Komfortkøling

De bedste resultater skabes, hvor der er rart at være

Forudsætningen for trivsel på arbejdspladsen er blandt andet et godt indeklima. Kun når vi mennesker trives, kan vi arbejde effektivt og skabe gode resultater. I forhold til komforten og indeklimaet spiller køleanlæggets kapacitet og integration med det komplette komfortanlæg en afgørende rolle.

Moderne arkitektur understøtter med sine store glasfacader menneskets behov for udsyn og lys. Samtidig er moderne kontorer indrettet med teknik, der afgiver store mængder af varme.

I kombination med, at et energirigtigt byggeri kun tillader en meget ringe transmission gennem facaden, stiller alle disse faktorer ekstra store krav til køleanlæggets ydeevne både sommer og vinter.

Hos A-Comfort har vi specialiseret os i projekteringen og udviklingen af komplette kølecentraler til alle former for moderne kontorbyggeri. Vi indgår i et tæt samarbejde med bygherren og/eller bygherrens rådgivere og sørger for korrekt dimensionering, projektering, opbygning, montage og idriftsættelse.

Klimaanlæg

Vi opfordrer dig til at vælge nogle af vores meget støjsvage løsninger, så du og dine medarbejdere kan holde koncentrationen – også på varme dage, hvor anlægget kører i længere perioder.

I lokaler, hvor der periodevist er for varmt – det kan være på varme sommerdage eller i mødelokaler med mange mennesker – kan et klimaanlæg sørge for et behageligt indeklima. Et dårligt tempereret indeklima kan være skyld i ineffektivitet og dårlig trivsel. Mange af vores klimaanlæg er udstyret med affugtere, der skaber den bedste velvære på en varm sommerdag.

Vi tilbyder alle former for centrale og decentrale klimaanlæg til perfekt klimatisering af din arbejdsplads eller dit teknikrum.

I modsætning til komfortkøling stilles i forbindelse med klimatisering af teknikrum ofte skrappe krav til opretholdelsen af et meget stabilt temperaturniveau. Her er affugtningen ikke relevant, så den energi, der normalt bruges på affugtning kan i stedet spenderes på ren køling. På den måde får du 30 – 35% yderligere køling for de samme driftsomkostninger.

Køling til ventilationsanlæg

Med et bredt sortiment af løsninger inden for køling til ventilationsanlæg sikrer vi, at du og dine medarbejdere altid kan arbejde under de bedste betingelser – dvs. i et klimatiseret indeklima, hvor temperaturen kan kontrolleres meget nøje.

Hos A-Comfort finder vi den kølemetode, der bedst matcher dine krav og økonomi. Det kan enten være et vandkølet eller et luftkølet system. Uanset hvilken løsning vi peger på, vil du modtage vores energiberegning, så du ved selvsyn kan se, hvilken løsning, der tjener dig bedst nu og i fremtiden.

Miljøvenlige anlæg

Vi er meget fokuserede på energibesparelser og varmegenvinding. Derfor tilbyder vi ofte løsninger med et attraktivt energiregnskab.

Det kan være kombinationsløsninger med frikøling med kold luft udefra eller fjernkøling med koldt havvand eller lignende.

Til afkøling af luft stilles der meget forskellige krav til de tilladelige variationer af vandtemperaturen.I nogle tilfælde skal temperaturen holdes meget konstant, hvorimod temperaturen i andre tilfælde må variere en hel del, før det resulterer i et ustabilt system.

Netop derfor er det vigtig at alliere sig med en køleekspert som A-Comfort. Vi sørger for, at anlægget ikke er hverken over- eller underdimensioneret og vi vurderer, om du som kunde har størst fokus på investeringsomkostningerne eller driftsomkostningerne.

For nogle kunder har det størst værdi at få leveret et vandkølet anlæg med shuntpumper, mens det for andre ikke skaber nogen merværdi overhovedet.

Det samme gør sig gældende i forhold til, om kølemaskinen er fremløbsstyret eller returstyret – alle kunder har specifikke krav og vi påtager os gerne ansvaret for, at du får netop det, du har brug for.

Varmepumpe på høje taastrup fjernvarme

Varmepumper

I en varmepumpe udnyttes energien fra f.eks. luften til rumopvarmning og til opvarmning af varmt brugsvand. Alle er enige om, at varmepumpen bliver fremtidens energikilde.

Faktisk forestiller vi os, at varme- og kølecentraler i fremtiden vil smelte sammen og blive til en. Alle bygninger har behov for både køling og opvarmning og det samme gælder for mange industrielle processer. Det giver derfor rigtig god mening at kombinere varme- og køleanlægget.

Vi arbejder ud fra en filosofi, hvor vi flytter energien fra kølesystemet over i varmesystemet. Med denne filosofi undgår vi at lukke overskudsvarmen fra køleanlægget ud til fuglene. På den måde slipper vi for at indkøbe dyr energi til rumopvarmning og opvarmning af varmt brugsvand. Samspillet mellem køle- og varmesystemer er vejen til grønne og energirigtige systemer med en sund økonomi.

Kølende varmepumper

Vi føler os helt overbeviste om, at varmepumper, der også køler, har en stor fremtid i Danmark.

Før vi anbefaler en kombinationsløsning, der det vigtigt at vi får det fulde overblik over dine køle og varmebehov. Hvis du har et kølebehov både sommer og vinter, vil du som regel opnå den bedste økonomi med en kombinationsløsning. Det kan f.eks. være industrielle processer, serverrum, butikker, kølerum, frostrum, men også kontorlokaler med høj last i form af megen elektronik og mange mennesker. Det er selvfølgelig en forudsætning, at du også har et varmebehov til f.eks. rumopvarmning, opvarmning af brugsvand, opvarmning/forvarmning af procesvand eller lign.

I bund og grund udnytter vi køleanlæggets overskudsvarme til opvarmning, så du får en løsning med 100% varmegenvinding. Vi har valgt at kalde konceptet for BackWatts, der betyder, at vi gør naturen grønnere og din økonomi sundere. BackWatts refererer til, at din elmåler i fremtiden kan køre baglæns – dvs. at du faktisk kan tjene penge på dit kølebehov.

Fakta om varmepumpen:

En luft/vand-varmepumpe udnytter varmeenergien i luften – også når der er frostgrader. Varmepumpen placeres udendørs. Herfra trækkes luften ind i bygningen og forbi en varmeveksler. Varmen overføres til varmepumpens kølemiddel, der via kompression hæver trykket og dermed temperaturen.

Energien fra det opvarmede kølemiddel overføres til vand, der enten kan bruges til rumopvarmning eller opvarmning af brugsvand – ofte til begge dele. Metoden er meget energieffektiv. Hvis du samtidig har et kølebehov kan vi tilbyde dig en kombinationsløsning. Denne løsning udnytter overskudsvarmen fra køleanlægget som varmekilde til varmepumpen.