Totalløsningen

Rådgivningskurve

Betydningen af god rådgivning

Når du skal træffe din beslutning om valg af køleanlæg, er det afgørende at finde en leverandør, der kan give dig den relevante rådgivning og det rette modspil. Da vi har valgt at være en fabrikatuafhængig leverandør, kan vi tilbyde dig en uvildig produktrådgivning, hvor vi finder frem til det produkt og den løsning, der bedst løser din opgave.

Hvis du ikke er kølespecialist kan det være svært at indsamle nok viden til at træffe det rette valg. Den situation har vi forsøgt at illustrere i kurven på billedet.

  • I beslutningsfasen har beslutningstager ofte begrænset viden om køling. Samtidig er der store konsekvenser af beslutninger.
  • Kurven viser også, at det tager tid at tilegne sig den nødvendige viden. Tid man ofte ikke har i forbindelse med beslutningsprocessen.

Dilemmaet er, at de store og dyre beslutninger skal træffes på et tidspunkt, hvor man ikke altid har den fornødne viden. Derfor er det af helt afgørende betydning at kunne læne sig op ad en kompetent og troværdig leverandør på et så tidligt tidspunkt i beslutningsprocessen som muligt.

Nøglefærdige kølecentraler

Når vi indgår en kontrakt som totalleverandør af en kølecentral påtager vi os det fulde ansvar for leverancen. Som oftest overtager vi installationsstedet som et råt lokale. Herefter varetager vi den komplette indretning af rummet og afleverer den aftalte løsning sammen med en opstillingsgodkendelse for lovlig og sikker drift.

Projektering af kølecentralen er en disciplin. Den kræver erfaring og stor viden om de mange fag, der er involveret, når en kølecentral skal installeres og idriftsættes. Vi tilbyder at forestå totalindretningen for vores kunder. Dermed slipper kunden for at sætte sig ind i alle projektets detaljer. Kunden kan overlade ansvaret til én leverandør.

Vi specificerer i henhold til krav om køleeffekt, eksternt trykfald, redundans, intern/ekstern støj, varmegenvinding, samtidig køl/varme, kølemiddelstype, frikøling osv. Med andre ord definerer, tilbyder, projekterer, opbygger, indretter, idriftsætter og servicerer vi din næste kølecentral.

3D-layout minimerer fejl og sikrer maksimal servicevenlighed

På større og mere komplekse installationer tilbyder vi at tegne anlægget med samtlige rørledninger og maskindele i 3D. Tegningerne udarbejdes med de eksakte komponenter og kan betragtes som en virtuel gengivelse af den løsning, der skal realiseres.

Vores 3D-tegninger betyder også, at vi kan lave et meget enkelt rørdesign, der ned til mindste detalje kan evt. produceres før påbegyndelse af montagen. På den måde kan vi afvikle montagearbejdet langt hurtigere, da vi ikke skal tilpasse så mange ting på stedet. Et enklere rørdesign, hvor der er taget højde for servicearealer og lignende betyder, at vi kan levere en yderst overskuelig løsning, der er meget servicevenlig.

Montage af kølecentraler

Montage hos kunden udføres altid på kundens præmisser. Derfor gør vi meget ud af, at lave entydige aftaler med vores kunder før montagen påbegyndes.

Tidsplaner ligger i det omfang det er muligt fast allerede i tilbudsfasen, så vi undgår ubehagelige overraskelser eller misforståelser i forhold til leveringen.

For at sikre en vellykket projektgennemførelse er det vigtigt, at vi i god tid bliver gjort bekendte med særlige lokale krav til sikkerhed og eventuelle kursuskrav i forhold til installationsarbejde i virksomheden.

Vi har allerede et stort kendskab til arbejdsgangene i mange store, danske og internationale virksomheder inden for f.eks. olieindustrien, medicinalindustrien og byggesektoren.

Produktion af rørsystemer til kølecentralen

Når vi producerer nøglefærdige kølesystemer til vores kunder kan det ske på flere måder:

  • På eget værksted
    Nogle løsninger producerer og forbereder vi på vores eget værksted. Nogle komponenter delmonteres før den endelige montage hos kunden. Denne fremgangsmåde anvendes især til mindre anlæg og i situationer, hvor montagen skal overstås så hurtigt som muligt – f.eks. i industrien, hvor stilstand koster dyrt.
  • Hos kunden
    Andre anlæg – ofte større anlæg til f.eks. kontorbyggeri – produceres nærmest udelukkende på installationsstedet.

Ofte tegnes og produceres rørsystemerne i et specialiseret rørcenter, der leverer rørene som en form for samlesæt.

Uanset fremgangsmåden er vi altid velforberedte før montagestart, så vi kan levere en hurtig og korrekt installation til aftalt tid og kvalitet.

Korrekt og effektiv idriftsættelse af kølecentraler

Når en ny installation skal idriftsættes gør vi meget ud af at skabe overblik for alle parter. Derved sikres vi klare aftaler med dig som kunde og med vores eventuelle underleverandører. Som totalleverandør af nøglefærdige køleløsninger påtager vi os det fulde ansvar for hele leverancen og dermed også for opstarten.

Vi forstår vigtigheden af at kontrollere følgeinstallationer for at sikre os de bedste betingelser før kølemaskinen idriftsættes. I forbindelse med en kølecentral sørger vi for, at der er styr på flow og tryk i det hydrauliske system før kølemaskinen opstartes. Vores grundige forberedelse betyder, at vi kan sikre vores kunder en uproblematisk opstart, hvor der er styr på detaljerne.

I tilfælde, hvor det kræves sørger vi for tilvejebringelsen af lovpligtige opstillingsgodkendelser, der udføres af et certificeret organ, udpeget af Arbejdstilsynet. I forbindelse med sådanne godkendelser kontrolleres personsikkerhed, flugtveje, ventilationsforhold, trykklasser, alarmsystemer, udslip og afblæsning til det omgivende miljø, osv.

Fabrikatuafhængig konsulentbistand

Hos A-Comfort rådgiver vi om valg af teknologi og tager højde for, at din løsning også skal være det rette valg om 5, 10 og måske 15 år.

Vi har en klar holdning til, hvilken løsning vi vil pege på til den givne opgave, men sørger naturligvis for at lytte til dine krav, hvad enten du går efter en prisbillig løsning, en fremtidssikret løsning eller en energirigtig løsning. De nævnte parametre kan i mange tilfælde komplementere hinanden, men ofte skal der foretages nogle grundlæggende valg, der kan have afgørende betydning for anlæggets fremtidige drift, driftsomkostninger og service.