Profil

Rør ved tørkøler

Uafhængig kølespecialist

Hos A-Comfort har vi specialiseret os i nøglefærdige løsninger til:

  • Køling af kontorbyggeri
  • Køling af serverrum
  • Køling i den industrielle sektor

Køling kan sikres på mange måder. Hos A-Comfort er vi ikke bundet til en bestemt maskinfabrikant eller en bestemt teknologi. Vi sætter derimod dit kølebehov i centrum og vælger den løsning, der bedst muligt matcher din specifikation.

Vi lægger ikke skjul på, at vi har en klar holdning til, hvordan din køleopgave skal løses. Vi sætter en stor ære i at være et skridt foran, når det gælder vores vidensniveau, anlæggets driftsøkonomi og målbare reduktioner af miljøbelastningen.

Vi er kendte for vores vedholdenhed og store knowhow, der afspejler sig i de mange vellykkede køleprojekter, vi har gennemført for en række danske virksomheder.

Køleanlæg til Royal Arena

Specialer

Et gennemtænkt systemdesign

På basis af et grundigt forarbejde designer vi en komplet kølecentral ud fra principperne om at levere et enkelt rørsystem med færrest mulige pumper. Vi tilbyder blandt andet at konstruere det samlede anlæg i et 3D-layout før produktion og montage. 3D-layoutet gør det muligt for os at forenkle og raffinere designet. Det gøres med henblik på at levere det mest servicevenlige og driftsikre anlæg.

Individuelle løsningsforslag

En enorm erfaring og vores rolle som fabrikatuafhængig leverandør har givet os et ry som en kompetent rådgiver. Vi har friheden til at tilbyde dig den optimale løsning frem for et foruddefineret hyldeprodukt. Vi imødeser enhver køleudfordring og forstår at omsætte din opgave til et konkret, prissatte projekt.

Systematisk fejlfinding

Vi udøver systematisk fejlfinding på større kølecentraler, der kører ustabilt eller som er ramt af uforklarlige periodiske fejl. Vi foretager en systematisk gennemgang af anlægget og den tilhørende dokumentation. Vores øvede øjne og ører hjælper os ofte med at identificere fejl i løbet af kort tid. Vores ekspertise bruges ofte i forbindelse med syn og skønsforretninger i køletekniske spørgsmål.

Professionel afleveringsforretning

Når vores komplette kølecentraler er leveret og indkørt gør vi meget ud af at gennemgå anlægget med bygherren/kunden. Dette forsikrer bygherren/kunden om, at alt er leveret jf. specifikationerne.

A-Comfort på plads ved Royal Arena

Køling med omtanke for miljøet

Køleanlæg har – lige så længe de har eksisteret – været store bidragydere til den globale opvarmning. Heldigvis har dygtige udviklere fundet ud af at udnytte alternative og mindre skadelige kølemedier, ligesom der i disse år er stor fokus på genvinding af den varme, et køleanlæg udvikler.

Ved at indsætte intelligente styringer er det endvidere muligt at sikre en langt mere energirigtig drift af både kompressorer og ventilatorer. Alle disse tiltag betyder, at vi i dag kan tilbyde dig et drift-sikkert anlæg, der tager maksimalt hensyn til miljøet.

For at give dig chancen for at vælge det mest miljørigtige alternativ, hjælper vi dig gerne med at synliggøre anlæggets samlede miljøbelastning. Vi gør også meget ud af, at anskueliggøre dit besparelsespotentiale ved varmegenvinding.

“Vi arbejder efter et princip, hvor vi altid stiller spørgsmålet: Kan vi genanvende energien?

Hvis svaret er nej, så finder vi altid en løsning, hvor vi så at sige smider energien væk så billigt som overhovedet muligt.”

Anders Dam, indehaver og stifter af A-Comfort